ik ben
Titels op alfabet
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Z
Overzicht
Zoek titels
Privacy en ISS-Info

ISS vindt het van groot
belang dat de bescherming
van de persoonlijke 
levenssfeer van haar
abonnees optimaal
gewaarborgd is en blijft.

De informatie die ISS van
haar abonnees vastlegt
wordt met de grootste
zorgvuldigheid behandeld.
 
ISS houdt zich daarbij
uiteraard nauwkeurig aan
alle van toepassing zijnde
wet- en regelgeving,
waaronder de WPB.
(Wet Bescherming
Persoonsgegevens.)

Abonneegegevens worden
niet door ISS aan derden,
die geen partij zijn bij de
abonnementsovereenkomst,
ter beschikking gesteld.

Na ontvangst van je
aanvraag ontvang je op het
opgegeven e-mailadres
een bevestiging met de
details van je abonnement

Iedere aanmelding geldt
tevens als aanmelding voor
ISS-Info. Via deze nieuws-
brief blijf je op de hoogte
van de tijdschriftaanbie-
dingen van ISS binnen
jouw doelgroep.

Uiteraard kun je je
hiervoor op ieder gewenst
moment weer eenvoudig
afmelden. 

Voor uitgebreide
informatie omtrent het 
privacybeleid van ISS,
k
lik hier .

Repromotie BV
Handelend onder de
naam: ISS
kvk: 33157688
                                       
      

Bestellen

Ik wil een abonnement op: Elsevier Weekblad Maandincasso.
Maandbedrag: €12,00

Om de abonnementsaanvraag af te ronden, gelieve alle onderstaande velden zo volledig mogelijk in te vullen.
IBAN nummer:
E-mail adres:
Geslacht: Man Vrouw
Voorletter(s):
Voornaam:
Achternaam:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Opleiding:
School / Universiteit:
Faculteit:
Opleiding:
Studietype:
Afstudeerjaar:
   
Hoe heb je ISS gevonden: ISS Folder
Google
Proefnummer
Mail
Advertentie:   (waar?)
Anders:   (hoe?)
Studentennummer (verplicht)

Titel