ik ben
Titels op alfabet
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Z
Overzicht
Zoek titels

EW Elsevier Weekblad

EW Elsevier Weekblad
EW Elsevier Weekblad
Klik voor een vergroting
 taal  frequentie  losse verkoop  vanaf
 nl  50x per jaar  € 6,99 per nr  € 2,28 per nr

Elsevier Weekblad plaatst onderwerpen en ontwikkelingen die in de maatschappij aan de orde zijn in een context. Het weekblad schept orde in de informatiechaos. Maakt een selectie van onderwerpen die echt van belang zijn. Op het gebied van politiek, economie, wetenschap en cultuur. En schrijft daarover op een manier die je aan het denken zet. Niet voor niets is Elsevier Weekblad het best gelezen blad onder universitaire studenten.

LET OP: onderstaande aanbieding is uitsluitend bestemd voor STUDENTEN, niet ouder dan 26 jaar, die in aanmerking komen voor studiefinanciering en gedurende de afgelopen 18 maanden géén gebruik maakten van een introductieabonnement op EW.

EW ELSEVIER WEEKBLAD
Studentenabonnement

Exclusief via ISS:
26 weken € 42,00,
daarna € 12,00 per maand
(looptijd 1 jaar)periode basis prijs  korting  student     
Eerste 26 wkn (daarna 12 euro p/m) € 180,70  € 138,70  € 42,00  Bestel!

Vrij Nederland

De Groene

Opiniebladen Mix

TIME

The Guardian Weekly
Tell a friend
Tip een vriend(in) over dit tijdschrift!