ik ben
Titels op alfabet
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W
Overzicht
Zoek titels
ISS Info

Als kortingsabonnee van ISS ontvang je enkele malen per jaar ISS Info. Dit is de digitale nieuwsbrief waarmee je op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen rondom je abonnement en van andere tijdschriftaanbiedingen.
Indien je hierop geen prijs stelt kun je je via ISS Info eenvoudig afmelden.

Voorwaarden

Algemeen
Op ieder abonnement zijn de in het colofon van het tijdschrift vermelde voorwaarden van toepassing. Aan het aantal abonnementen per persoon of instituut is geen limiet gesteld. Reeds lopende abonnementen kunnen niet tussentijds worden omgezet.

Geldigheid van de aanbiedingen
Alle op de site vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Met name buitenlandse titels kunnen door wisselende koersen aan tussentijdse prijswijzingen onderhevig zijn.

Betaling en aanvraag van het abonnement
Er zijn diverse mogelijkheden om het abonnement te betalen, de opties staan vermeld op het orderformulier van het gekozen tijdschrift. Uitgevers hebben altijd een aantal weken verwerkingstijd nodig voordat een abonnement opstart. Buitenlandse publicaties hebben echter soms een wat langere leveringstijd. Uiteraard wordt de abonnementsperiode berekend vanaf de datum van het eerste verzonden nummer. 

Correspondentie en adreswijzigingen
Gelieve bij alle correspondentie en adreswijzigingen de adreslabel van het tijdschrift bij te sluiten en duidelijk te vermelden titel, referentienummer, telefoonnummer en/of email adres.

Persoonsgegevens, Nieuwsbrief en aanvullende informatie
De informatie die AtRandom van haar abonnees vastlegt wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarbij aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp, AVG / GDPR. Voor uitgebreide informatie zie het Privacy Statement.
Als u zich via deze website abonneert komt u automatisch in aanmerking voor de periodieke toezending van relevante informatie in de vorm van een AtRandom Nieuwsbrief. Als u hier geen prijs op stelt kunt u dit bij de aanvraag reeds aangeven. Tevens wordt u bij iedere verzonden nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om u hiervoor af te melden.

Contactgegevens
At Random
Beethovenstraat 147
1077 JD  Amsterdam
Tel. 020-6275050
E-mail: klantenservice@iss-online.nl

Iedere week een ander blad op de mat

BladenMix

Stel uw eigen BladenMix samen. Maak uw keuze uit 60 verschillende titels.


Iedere week één van de door u geselecteerde bladen thuis in de brievenbus.