ik ben
Titels op alfabet
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Z
Overzicht
Zoek titels
ISS Info

Als kortingsabonnee van ISS ontvang je enkele malen per jaar ISS Info. Dit is de digitale nieuwsbrief waarmee je op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen rondom je abonnement en van andere tijdschriftaanbiedingen.
Indien je hierop geen prijs stelt kun je je via ISS Info eenvoudig afmelden.

Voorwaarden

Algemeen
Op ieder abonnement zijn de in het colofon van het tijdschrift vermelde voorwaarden van toepassing. Aan het aantal abonnementen per persoon of instituut is geen limiet gesteld. Reeds lopende abonnementen kunnen niet tussentijds worden omgezet.

Geldigheid van de aanbiedingen
Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Met name buitenlandse titels kunnen door wisselende koersen aan tussentijdse prijswijzingen onderhevig zijn.

Betaling en aanvraag van het abonnement
Er zijn diverse mogelijkheden om je abonnement te betalen, de opties staan vermeld op het orderformulier van het gekozen tijdschrift. Uitgevers hebben altijd een aantal weken verwerkingstijd nodig voordat een abonnement opstart. Buitenlandse publicaties hebben echter soms een wat langere leveringstijd. Uiteraard wordt de abonnementsperiode berekend vanaf de datum van het eerste verzonden nummer.

Correspondentie en adreswijzigingen
Gelieve bij alle correspondentie en adreswijzigingen de naam van het tijdschrift en het abonnementsnummer op de adreslabel van het tijdschrift te vermelden en duidelijk te vermelden het referentienummer, telefoonnummer en/of email adres. 

Persoonsgegevens, Nieuwsbrief en aanvullende informatie
De informatie die ISS/AtRandom van haar abonnees vastlegt wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarbij aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp, AVG / GDPR. Voor uitgebreide informatie zie het Privacy Statement.
Als je je via deze website abonneert kom je automatisch in aanmerking voor de periodieke toezending van relevante informatie in de vorm van een ISS/AtRandom Nieuwsbrief. Als je hier geen prijs op stelt kun je dit bij de aanvraag reeds aangeven. Tevens word je bij iedere verzonden nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om je hiervoor af te melden.

Contactgegevens
ISS/AtRandom
Apollolaan 73
1077 AJ  Amsterdam
Tel. 020-6275050
E-mail: info@iss-online.nl