Hoe werkt het

Uit het actuele Bladenmix aanbod kies je minimaal 2 bladen en 2 van de overige bladen.

Iedere week ontvang je dan één van de door jouw gekozen bladen gedurende de looptijd van het abonnement.

Het Bladenmix abonnement vangt aan nadat het abonnementsgeld is bijgeschreven op de rekening van Bladenmix.

Het Bladenmix abonnement loopt voor de door jouw aangegeven periode van een kwartaal, een half jaar of een jaar en wordt stilzwijgend met steeds dezelfde periode verlengd. Indien een Bladenmix abonnement is overeengekomen via een cadeaubon wordt het abonnement niet automatisch verlengd en geldt het alleen voor de overeengekomen periode.

Opzegging van het abonnement dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk zes weken voor het einde van de lopende abonnementsperiode.

Indien de uitgever van één van de gekozen bladen niet, of niet tegen voorwaarden zoals tussen de uitgever en Bladenmix overeengekomen zijn, kan leveren, krijgt de Bladenmix-abonnee een door hem aan te wijzen alternatief tijdschrift uit het actuele aanbod van het Bladenmix abonnement bezorgd.

In geval van niet bezorging door de uitgever van een gekozen tijdschrift, wordt het Bladenmix abonnement verlengd met het aantal weken dat geen tijdschrift ontvangen is.

De bladen van het Bladenmix abonnement worden alleen binnen Nederland bezorgd.