Zoek titels

Voorwaarden

Algemeen
Op ieder abonnement zijn de in het colofon van het tijdschrift vermelde voorwaarden van toepassing. Aan het aantal abonnementen per persoon of instituut is geen limiet gesteld. Reeds lopende abonnementen kunnen niet tussentijds worden omgezet.

Geldigheid van de aanbiedingen
Voor de op deze website vermelde gereduceerde abonnementsprijzen komen in aanmerking: studenten, scholieren, docenten en alumni van erkende onderwijsinstellingen en CJP-houders. Alle op de site vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Met name buitenlandse titels kunnen door wisselende koersen aan tussentijdse prijswijzingen onderhevig zijn.

Betaling en aanvraag van het abonnement
Er zijn diverse mogelijkheden om je abonnement te betalen, de opties staan vermeld op het orderformulier van het gekozen tijdschrift. Uitgevers hebben altijd een aantal weken verwerkingstijd nodig voordat een abonnement opstart. Buitenlandse publicaties hebben echter soms een wat langere leveringstijd. Uiteraard wordt de abonnementsperiode berekend vanaf de datum van het eerste verzonden nummer. 

Correspondentie en adreswijzigingen
Gelieve bij alle correspondentie en adreswijzigingen de adreslabel van het tijdschrift bij te sluiten en duidelijk te vermelden titel, referentienummer, telefoonnummer en/of email adres. 

Persoonsgegevens, Nieuwsbrief en aanvullende informatie
De informatie die ISS van haar abonnees vastlegt wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. ISS houdt zich daarbij aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor uitgebreide informatie zie ISS Privacy Statement.
Als je je via deze website abonneert stem je ermee in dat het e-mailadres gebruikt wordt voor de periodieke toezending van relevante informatie in de vorm van een ISS Nieuwsbrief. Als je hier geen prijs op stelt, word je bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om je hiervoor af te melden. Ook kun je direct na ontvangst van de abonnementsbevestiging een afmeldingsbericht sturen naar info@iss-online.nl.

Contactgegevens
ISS 
Beethovenstraat 147
1077 JD  Amsterdam
Tel. 020-6275050
E-mail: info@iss-online.nl